Știri Online * Ultimele Știri din Bârlad, Vaslui, Huși, Negrești, Murgeni * Știrile zilei *

- Reclamă -
reclame ziare barlad
SocialActul normativ privind reforma sistemului de pensii publice din România a fost...
Articol din categoria: Stiri si Informatii

Actul normativ privind reforma sistemului de pensii publice din România a fost promulgat

În anul 2024, valoarea punctului de pensie prevăzut pentru anul 2023, de 1785 lei, se majorează cu 13,8% şi va fi de 2032 lei. Raportându-ne la valoarea punctului de pensie de 2023 lei, valoarea punctului de referinţă, la data intrării în vigoare a noii legi, va fi de 81 lei.

Cele mai citite Știri

Actul normativ privind reforma sistemului de pensii publice din România a fost promulgat

În anul 2024, valoarea punctului de pensie prevăzut pentru anul 2023, de 1785 lei, se majorează cu 13,8% şi va fi de 2032 lei. Raportându-ne la valoarea punctului de pensie de 2023 lei, valoarea punctului de referinţă, la data intrării în vigoare a noii legi, va fi de 81 lei.

- Reclama -
Proiectul de lege a avut în vedere două principale obiective: eliminarea inechităţilor din sistem şi adecvarea pensiilor mici, precum şi asigurarea unei stabilităţi pe termen mediu şi lung a sistemului de pensii.

Este cea mai amplă reformă a pensiilor. Proiectul a fost realizat împreună cu experţii Comisiei Europene şi ai Băncii Mondiale, care au confirmat că noua lege este SUSTENABILĂ şi va aduce stabilitate sistemului de pensii din România. Reforma este la fel de importantă şi pentru salariaţi: răsplăteşte munca şi contributivitatea, încurajează natalitatea şi stimulează continuarea studiilor.

“ Principiul contributivităţii este consolidat prin condiţionarea stagiului minim si complet de cotizare de vechimea realizată efectiv.

Principiul stabilităţii contribuţiei la sistemul public de pensii este un principiu nou, potrivit căruia stagiul de cotizare realizat peste 25 de ani să fie ajustat cu un număr de puncte pentru stabilitatea în câmpul muncii”, a declarat președintele Comisiei de Muncă, deputatul social-democrat Adrian Solomon. 

Formula de calcul – este reprezentată de două elemente: un VPR care reprezintă o valoare a punctului de referinţă şi un număr total de puncte.

PENSIE = VPR x NR. TOTAL PCT
VPR (valoarea punctului de referinţă) = VPP:25

NR. TOTAL PCT.= puncte contributivitate + puncte stabilitate + puncte asimilate /necontributive

- Reclama-reclame ziare barlad

Noutatea în cadrul formulei o reprezintă nr. de pct. de stabilitate acordate pentru anii contributivi realizaţi peste 25 de ani.

Calculul pensiei va avea în vedere atât venitul pentru care s-a plătit contribuţia la sistemul de asigurări sociale, cât şi vechimea realizată efectiv în muncă, pe teritoriul României.

La calculul numărului total de puncte se va adăuga şi un număr de puncte de stabilitate pentru fiecare an realizat peste stagiul de cotizare contributiv de 25 de ani, si anume:

-0,50 puncte/an pentru anii din intervalul 26-30 inclusiv;

– 0,75 puncte/an pentru anii din intervalul 31-35 inclusiv;

– 1 punct/an pentru anii de muncă peste 36 de ani etc.

Aceste puncte se vor acorda doar pentru anii contributivi care nu se suprapun cu anii de pensie!

Stagiul de cotizare de 25 de ani din cadrul formulei de calcul al VPR nu este un stagiu folosit la calculul dreptului de pensie, ci la calculul VPR.

Valoarea VPR –ului de va majora pe viitor, nu parametri de calcul ai VPR.

Mecanismul de majorare al pensiilor – Rata medie anuală a inflaţiei, la care se adaugă 50% din creşterea reală a câştigului salarial mediu brut realizat, indicatori definitivi, cunoscuţi în anul curent, pentru anul calendaristic anterior, comunicaţi de Institutul Naţional de Statistică.

În anul 2024, valoarea punctului de pensie prevăzut pentru anul 2023, de 1785 lei, se majorează cu 13,8% şi va fi de 2032 lei. Raportându-ne la valoarea punctului de pensie de 2023 lei, valoarea punctului de referinţă, la data intrării în vigoare a noii legi, va fi de 81 lei.

“ Majorarea pensiilor se va realiza la începutul fiecărui an, în luna ianuarie, şi va depinde de procentul de creştere al veniturilor din contribuţii de asigurări sociale la buget sau rata medie anuală a inflaţiei din ultimii doi ani, acordându-se valoarea cea mai avantajoasă.

Acestea nu pot fi mai mari decât rata medie anuală a inflaţiei sau decât creşterea veniturilor din CAS ca urmare a creşterii salariilor şi a numărului de locuri de muncă! Asta înseamnă că majorările vor fi întotdeauna sustenabile şi nu va fi nevoie de aplicarea clauzelor suplimentare de creştere a contribuţiilor de asigurări sociale de stat”, precizează deputatul bârlădean, Adrian Solomon. 

Proiectul de lege prevede patru tipuri de pensie:

-Pensie pentru limită de vârstă;

-Pensie anticipată;

-Pensie de invaliditate;

– Pensie de urmaş.

Pensia pentru limită de vârstă 

Accesul la pensia pentru limită de vârstă este condiţionat de realizarea unui stagiu minim de 15 ani contributiv. La totalizarea stagiului minim de cotizare nu se au în vedere perioadele asimilate şi perioadele necontributive. Excepţie o constituie perioada de maternitate/paternitate care va fi avută în vedere la calculul vechimii necesare pentru deschiderea dreptului de pensie pentru limită de vârstă.

Pensia anticipată

Accesul la pensia anticipată este condiţionat de realizarea unui stagiu complet de cotizare contributiv de 35 ani. Pensionarea anticipată se realizează cu reducerea maximă de 5 ani din vârsta standard de pensionare prevăzută de lege. Pensionarea anticipată cu 5 ani mai devreme a persoanelor care au depăşit stagiul complet de cotizare contributiv de 35 ani cu cel mult 5 ani de stagiu de cotizare va fi penalizată cu max. 24%.

Pensia de invaliditate
– vor exista in continuare cele trei grade de invaliditate. Noutatea penstru aceasta categorie este legată de redefinirea gradelor de invaliditate în funcţie de deficienţa funcţională a persoanei (grav, accentuat sau mediu). Pentru oricare dintre gradele de invaliditate, în funcţie de natura afectării capacităţii de muncă şi tipul raportului de muncă, capacitatea de muncă poate fi considerată păstrată pentru anumite activităţi profesionale.

Pensia de urmaş
se menţin prevederile din legislaţia veche.

Valorificarea sporurilor nepermanente – Valorificarea tuturor veniturilor brute realizate pentru care s-au datorat contribuţiile de asigurări sociale: acord global, plata cu ora, al treisprezecelea salariu, premii, etc. În situaţia în care, din diverse motive, nu se poate face dovada acestor venituri brute cu adeverinţe, la calculul punctajelor se utilizează, ca şi în prezent, salariile din carnetul de muncă şi sporurile permanente.


“ În termen de şase luni de la data intrării în vigoare a noii legi se recalculează din oficiu toate dosarele care au adeverinţe cu sporuri nepermanente şi nevalorificate conform vechii legislaţii. Pensionarii care nu au depus, încă, la dosar aceste adeverinţe pot să le depună în temeiul noii legi. Modelul de adeverinţă e cel prevăzut de lege. Pentru pensionarii care au adeverinţele la dosar nu mai este necesar să prezinte o altă adeverinţă decât dacă cea de la dosar este incompletă.

Sunt valabile adeverinţele care au fost emise şi înainte de intrarea în vigoare a noii legi, dacă respectă fondul şi forma prevăzută de legislaţia de la momentul emiterii. Drepturile recalculate urmare adăugării de sporuri nepermanente se acordă de la data intrării în vigoare a legii”, mai precizează sursa citată. 

Egalizarea vârstelor standard de pensionare dintre bărbaţi şi femei

Egalizarea vârstei de pensionare a femeilor cu cea a barbaţilor, la 65 de ani, eşalonat până în anul 2035. În prezent atingerea vârstei standard de pensionare la femei, de 63 de ani, se face eşalonat până în anul 2030. Conform anexei nr. 5 din noua lege, eşalonarea vârstei standard pentru femei se va face până în anul 2035.

Reducerea vârstei standard de pensionare pentru femeile cu mai mulţi copii 

Femeile care au născut şi crescut copii până la vârsta de 16 ani beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare astfel: 6 luni pentru primul copil, un an pentru doi copii, mergând cu reducerea până la 3 ani şi 6 luni, pentru 7 şi mai mulţi copii. Această reducere se poate cumula şi cu reducerile acordate în baza grupelor de muncă.

Cumpărarea de vechime

Cumpărarea de vechime pentru oricare 6 ani din perioada necontributivă, în baza unui contract de asigurare voluntar. Perioade de vechime cumpărată în baza contractului de asigurare poate fi valorificată doar la deschiderea dreptului de pensie pentru limită de vârstă. Plata se va putea face în rate şi se va lua în calcul şi plata parţială.

Reanalizarea condiţiilor de muncă speciale şi deosebite

Intărirea principiului contributivităţii vizează revizuirea activităţilor încadrate în condiţii speciale şi deosebite de muncă. Dacă în present, persoanele care realizează vechime în condiţii speciale sau deosebite de muncă beneficiază la pensie de mai multe bonusuri, prin proiectul noii legi se diminuează unele reduceri din vârsta standard cu 3 ani, atât pentru vechimea realizată în condiţiile deosebite de muncă, cât şi pentru vechimea realizată în condiţii speciale de muncă.

Ca şi în legislaţia aflată în vigoare, s-au păstrat câteva excepţii pentru următoarele categorii: mineri; persoanele care au lucrat în zonele I şi II de radiaţii; artişti; personalul din aviaţie, zona de armament, construcţii de nave, de maşini, producţie a minelor de minereuri, zona forestieră şi personalul care vizează siguranţa circulaţiei feroviare; personalul care a realizat activităţi încadrate în condiţii speciale şi pentru care angajatorii au respectat, după anul 2001, procedurile de avizare şi plată diferenţiată a contribuţiilor de asigurări sociale şi personalul din unităţile de producere a energiei electrice în termocentralele pe bază de cărbuni.

Un alt beneficiu pentru aceste categorii o constituie acordarea unui număr fix de puncte pentru fiecare lună de activitate realizată în condiţii speciale. Se are în vedere echitatea dintre persoanele care lucrează în condiţii deosebite/speciale de muncă şi întărirea principiului contributivităţii.

Majorarea acordată va fi în raport de anii de muncă realizaţi în condiţii de muncă superioare şi nu influenţaţi de veniturile încasate pentru care s-au reţinut contribuţiile de asigurări sociale. Dacă în prezent se acordă o majorare de 25% sau 50% pentru fiecare punctaj lunar realizat de persoana care a lucrat în condiţii deosebite/speciale de muncă, legea reglementează acordarea unui număr de puncte fix, respectiv 0,25 pct. si 0,50 pct., pentru fiecare an realizat în condiţii superioare de muncă. Pentru mineri şi persoanele care au lucrat în zonele I şi II de radiaţii se va acorda câte un punct pentru fiecare an lucrat în condiţiile specifice de activitate.

Condiţie pensionare limita de vârsta cu 5 ani mai devreme persoanele care au realizat un stagiu de cotizare mai mare de 5 ani peste stagiul complet de cotizare contributiv de 35 de ani pot ieşi la pensie pentru limită de vârstă, dar nu cu mai mult de 5 ani faţă de vârsta standard de pensionare prevăzută în Anexa nr. 5.

Persoane cu dizabilităţi pentru această categorie se menţin reducerile din vârsta standard de pensionare, respectiv: cu 15 ani pentru asiguraţii cu handicap grav dacă au realizat cel puţin o treime din stagiul complet de cotizare, cu 10 ani pentru asiguraţii cu handicap accentuat dacă au realizat cel puţin două treimi din stagiul complet de cotizare, cu 10 ani pentru asiguraţii cu handicap mediu dacă au realizat stagiul complet de cotizare. Pentru persoanele care lucrează în condiţii de handicap grav sau accentuat se acordă o majorare cu un număr de puncte fix de 0,5 pct. şi 0,25 pct. pentru fiecare an realizat în condiţiile enumerate mai sus.

Indemnizaţia minimă socială – Se va acorda în continuare indemnizaţia socială pentru pensionarii cu venituri din pensie mai mici decât valoarea indemnizaţiei minime, conform OUG nr. 6/2009. Cuantumul indemnizaţiei sociale pentru pensionari va fi majorat, annual, cu acelaşi mecanism de majorare al pensiilor publice. Folosirea unui mecanism de majorare identic cu cel al pensiilor publice va determina o crestere corectă a indemnizaţiei minime sociale în raport de creşterea pensiilor.

Urmareste cele mai noi stiri din Barlad spinos.ro pe Facebook si pe Instagram Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante știri pe Spinos Media.

Cristina Radulescu

Pensii Actul normativ privind reforma sistemului de pensii publice din România a fost promulgat

- Reclama -

Comentarii știre

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

- Advertisement -
- Reclamă -
Scoala de soferi Barlad
Program CARP Barlad Paste 2023
- Reclamă -
Izolatii cu spuma barlad-vaslui
- Reclamă -
Taxi Barlad
- Reclamă -
Program-Carp_BArlad-Sarbatori-Iarna-2023
Nunta de aur Barlad CARP Barlad Elena Doamna
Casa de ajutor reciproc barlad
Casa de ajutor reciproc barlad
- Reclamă -
Raiser S.A. Barlad
- Anunturi de interse public -
- Anunturi de interse public -
Dezinsectie pe zona administrativa Barlad

Ultimele știri

Adolescent lovit de cal , transportat de urgență la spitalul din Bârlad

Mare ghinion pentru adolescent de 14 ani din satul Mânzați, comuna Ibănești. Acesta a fost lovit de un cal...

Alte știri de interes

- Advertisement -