Știri Online * Ultimele Știri din Bârlad, Vaslui, Huși, Negrești, Murgeni * Știrile zilei *

- Reclamă -
reclame ziare barlad
AdministrațieCâți bani a ”aruncat” Primăria Bârlad în câinii imaginari?
Articol din categoria: Stiri si Informatii

Câți bani a ”aruncat” Primăria Bârlad în câinii imaginari?

Consilierii locali bârlădeni au primit informarea Curții de Conturi pe anul 2019,documentele verificate de această instituție scot la iveală nereguli grave care au fost găsite în actele Primăriei Bârlad.

Cele mai citite Știri

Câți bani a ”aruncat” Primăria Bârlad în câinii imaginari?

Consilierii locali bârlădeni au primit informarea Curții de Conturi pe anul 2019,documentele verificate de această instituție scot la iveală nereguli grave care au fost găsite în actele Primăriei Bârlad.

- Reclama -

Primăria Bârlad a ”aruncat” în câini invizibili capturați de Asociația „Sprijină câinii”  suma de 82.820 lei.

Ultimul raport al Curții de Conturi Vaslui scoate la iveală felul cum au fost decontate facturile eliberate de către Asociația „Sprijină câinii” pe anul 2019. În urma controlului efectuat, Curtea de Conturi Vaslui a identificat plăți efectuate în valoare de 82.820 de lei.  Din care 50.965 lei au fost plăți nelegale pentru servicii de ecarisaj, ca urmare a depășirii prețurilor prevăzute în contract și majorări aferente în valoare de 4.141 de lei, 25.315 lei PLĂȚI NELEGALE PENTRU SERVICII DE ECARISAJ, facturate , dar neprestate și majorări aferente în valoare de 2.399 lei.

TVA de 26% doar la Bârlad

Halucinant este faptul că a fost solicitat pe documentele fiscale un TVA de 26% care, culmea, a fost plătit. Niciun contabil din cadrul Primăriei Bârlad, nu a întors factura buclucașă, ba dimpotrivă, au plătit-o!

Consilierii locali bârlădeni au primit informarea Curții de Conturi pe anul 2019, documentele verificate de această instituție scot la iveală nereguli grave care au fost găsite în actele Primăriei Bârlad. Una dintre abaterile descoperite se referă la felul cum au fost decontate facturile către asociația care se ocupă de capturarea câinilor fără stăpân. Aceasta a emis facturi care conțin și un TVA de 26%, cotă neprevăzută de actele normative în vigoare, asta în condițiile în care, conform verificărilor făcute, Asociația ”Sprijină câinii” nu a fost înregistrată în scopuri TVA în 2019.

Raportul Curții de Conturi privind serviciile de ecarisaj în Bârlad

Conform raportului Curții de Conturi Vaslui ”urmare a verificării prin eşantionare a categoriei de cheltuieli „Bunuri şi servicii”, s-au identificat plăţi în valoare totală de 319.188,94 lei efectuate în anul 2019 pentru servicii de ecarisaj (capturare, microcipare, deparazitare, vaccinare antirabică, sterilizare, întreținere și hrănire, eutanasie a câinilor tară stăpân de pe raza municipiului Bârlad), în baza contractului de delegare prin concesiune a serviciului public de gestionare câini fără stăpân nr. 46/13.06.2019. Urmare a verificării documentelor prezentate de entitate, cu privire la serviciile de ecarisaj plătite în anul 2019, s-a constatat că prețurile utilizate în vederea emiterii facturilor fiscale de către Asociația „Sprijină câinii” pentru serviciile prestate diferă de cele prevăzute în contract şi în propunerea economică a asociaţiei anexă a contractului nr. 46/13.06.2019. Prețurile detaliate în oferta economică a asociaţiei nu includ TVA, iar preţurile facturate în cursul anului 2019 sunt mai mari decât cele din oferta economică cu 19%. Facem menţiunea că Asociația „Sprijină câinii” nu a fost plătitoare de TVA în anul 2019 conform informaţiilor disponibile pe portalul Minisetrului Finantelor.

Astfel, pentru serviciile prestate, preţurile ofertate / contractate în raport cu cele utilizate la facturare prezintă următoarele diferenţe:

Serviciu prestat Preţ ofertat/contractat (lei) Preţ facturat (lei) Diferenţe

(lei)

Diferenţe

- Reclama-reclame ziare barlad

(%)

Capturare 80,00 95,20 15,20 19%
Micfocipare 25,00 29,75 4,75 19%
Deparazitare 15,00 17,85 3,85 26%
Vaccinare antirabică 18,00 21,42 3,42 19%
Sterilizare femelă 150,00 178,50 28,50 19%
Sterilizare mascul 100,00 119,00 19,00 19%
întreţinere şi hrănire 126,00 149,94 23,94 19%
în cursul anului 2019, UATM Bârlad a efectuat cinci plăţi facturilor fiscale emise de prestator, respectiv: pentru servicii de ecarisaj în baza
 • cu OP nr. 3989/05.08.2019 a achitat factura nr. 201/31.07.2019, pentru care diferenţele de preţ facturate şi achitate peste valoarea contractului însumează 11.187 lei;
 • cu OP nr. 4603/03.09.2019 a achitat factura nr. 204/29.08.2019, pentru care diferenţele de preţ facturate şi achitate peste valoarea contractului însumează 11.955 lei;
 • cu OP nr. 5662/16.10.2019 a achitat factura nr. 207/30.09.2019, pentru care diferenţele de preţ facturate şi achitate peste valoarea contractului însumează 9.505 lei;
 • cu OP nr. 6436/08.11.2019 a achitat factura nr. 210/30.10.2019, pentru care diferenţele de preţ facturate şi achitate peste valoarea contractului însumează 8.547 lei;
 • cu OP nr. 7184/29.11.2019 a achitat factura nr. 214/29.11.2019, pentru care diferenţele de preţ facturate şi achitate peste valoarea contractului însumează 9.771 lei.

Urmare solicitării de clarificări în legătură cu aspectele consemnate, formulată prin mijloace de comunicare electronice, prin adresa nr. 12140/04.05.2020 transmisă pe adresa de e-mail a Camerei de Conturi Vaslui, entitatea auditată argumentează că valoarea totală a contractului include TVA, iar contractul de delegare prin concesiune a serviciului public de gestionare câini fără stăpân din municipiul Bârlad nr. 46/13.06.2019 este încheiat cu asocierea Asociația „Sprijină câinii”, Serv Vet Impex SRL şi Serv Prodmed Impex SRL, iar cele două societăţi comerciale, parte în asociere sunt plătitoare de TVA. Echipa de audit nu poate reţine clarificările prezentate deoarece:

 • conform contractului menţionat Asociația „Sprijină câinii este lider de asociere, iar potrivit art. 2 alin. (4) din OUG nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu modificările şi completările ulterioare, „Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân pot fi concesionate numai către persoane juridice, asociaţii sau fundaţii care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei animalelor. Acestea vor contracta servicii veterinare, potrivit reglementărilor legale în vigoare.'” şi potrivit art. 3 alin. (1) şi (2) din ordonanţa menţionată „în adăposturile ce aparţin asociaţiilor şi fundaţiilor pentru protecţia animalelor pot fi cazaţi câini fără stăpân care vor fi supuşi acţiunilor sanitar-veterinare conform legislaţiei în vigoare şi vor fi identificaţi prin microcipare sau prin alt mijloc alternativ de identificare, stabilit de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. (2) Adăposturile prevăzute la alin. (1) trebuie să aibă asigurată, prin contract, asistenţă medicală veterinară. ”, Astfel că, pentru serviciul public de gestionare a câinilor fără stăpân Asociația „Sprijină câinii” emite lunar facturi către UATM Bârlad, iar cele două societăţi comerciale parte a asocierii prestează servicii sanitar-veterinare către Asociația „Sprijină câinii” în baza contractelor încheiate cu aceasta;Asociaţia „Sprijină câinii” nu a fost înregistrată în scopuri de TVA în anul 2019, iar art. 310 alin. (10) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare prevede că „Persoana impozabilă care aplică regimul special de scutire: a) nu are dreptul la deducerea taxei aferente achiziţiilor, în condiţiile prevăzute la art. 297 şi 299 ; b) nu are voie să menţioneze taxa pe factură sau pe alt document. ”
 • în conformitate cu prevederile legale în vigoare factura este un document emis de prestatorul serviciului către beneficiarul acestuia şi conţine în mod distinct cota de TVA aplicată ori regimul de scutire, după caz, preţul fără TVA, valoarea TVA, iar modul de completare a facturilor de către Asociația „Sprijină câinii” contravine legislaţiei. Mai mult, aşa cum reiese din tabelul de mai sus, asociaţia a aplicat inclusiv o cotă de TVA de 26% – cotă neprevăzută de actele normative în vigoare;
 • fără a fi înregistrată în scopuri de TVA şi fără a factura distinct valoarea TVA-ului, Asociaţia „Sprijină câinii” nu colectează, nu declară şi nu virează TVA la bugetul de stat, astfel că diferenţele de preţ facturate reprezintă venituri reţinute exclusiv de către prestatorul serviciului.

În concluzie, pentru serviciile sanitar-veterinare, societăţile comerciale parte a asocierii emit facturi către Asociația „Sprijină câinii” cu TVA fiind înregistrate în scopuri de TVA, în baza contractelor încheiate între părţi. Pentru întreg serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân care include şi serviciile sanitar-veterinare, Asociaţia „Sprijină câinii” trebuie să emită facturi către UATM Bârlad, fără TVA nefiind înregistrată în scopuri de TVA, în baza prevederilor contractului nr. 46/13.06.2019 cu respectarea preţurilor din oferta economică – anexă a contractului menţionat.

Pe cale de consecinţă, în cursul anului 2019, UATM Bârlad a efectuat plăţi nelegale în valoare de 50.965 lei pentru servicii de ecarisaj ale căror preţuri exced prevederile contractuale.

Printre serviciile solicitate la decontare prin factura fiscală nr. 201/31.07.2019, plătită cu ordinul de plată nr. 3989/05.08.2019, au fost incluse:

 • servicii de deparazitare şi vaccinare pentru 152 de câini însă conform registrului anexat, în luna iulie au fost deparazitaţi şi vaccinaţi 81 de câini;
 • servicii de sterilizare femelă pentru 71 de câini, însă conform registrului anexat, în luna iulie au fost sterilizate 21 femele;
 • servicii de sterilizare mascul pentru 81 de câini, însă conform registrului anexat, în luna iulie au fost sterilizaţi 59 masculi;

Printre serviciile solicitate la decontare prin factura fiscală nr. 204/29.08.2019, plătită cu ordinul de plată nr. 4603/03.09.2019, au fost incluse:

 • servicii de deparazitare şi vaccinare pentru 162 de câini însă conform registrului anexat, în luna august au fost deparazitaţi şi vaccinaţi 78 de câini;
 • servicii de sterilizare femelă pentru 79 de câini, însă conform registrului anexat, în luna august au fost sterilizate 37 femele;
 • servicii de sterilizare mascul pentru 83 de câini, însă conform registrului anexat, în luna august au fost sterilizaţi 41 masculi.

Urmare solicitării de clarificări în legătură cu aspectele consemnate, formulată prin mijloace de comunicare electronice, prin adresa nr. 12140/04.05.2020 transmisă pe adresa de e-mail a Camerei de Conturi Vaslui, entitatea auditată argumentează că în lunile iulie şi august Registrul special a fost completat cu întârziere de către reprezentanţii asociaţiei. Totodată se precizează că „Responsabilul Primăriei Bârlad cu monitorizarea activității de ecarisaj a urmărit completarea registrului la capitolul informaţii medicale privind data deparazitării, vaccinării şi sterilizării câinilor capturaţi pentru a asigura o decontare corectă a operaţiunilor efectuate. ” Echipa de audit: nu reţine clarificările prezentate deoarece:

 • facturile au fost acceptate la plată integral, deşi registrul anexat nu conţinea toate informaţiile prevăzute de contractul încheiat între părţi şi nici nu s-au prezentat alte documente justificative cu privire la prestarea serviciilor respective;
 • registrul completat ulterior, anexat adresei nr. 12140/04.05.2020 conţine modificări ale înregistrărilor iniţiale, astfel că pentru câinii care au fost consemnaţii ca fiind „sub vârstă” în privinţa sterilizării s-a tăiat menţiunea şi s-a completat o dată a sterilizării – pentru mai multe din poziţiile din registru la care în documentul ataşat facturii nu a fost completată data sterilizării în cazul serviciilor facturate în luna iulie 2019, în registrul retransmis ataşat adresei nr. 12140/04.05.2020 s-au regăsit înscrise date din luna august, astfel că UATM Bârlad nu trebuia să accepte integral la decontare factura nr. 201/31.07.2019 în condiţiile în care nu toate serviciile facturate au fost efectiv prestate. 

Pe cale de consecinţă, în cursul anului 2019, UATM Bârlad a efectuat plăţi nelegale în valoare de 25.315 lei pentru servicii de ecarisaj facturate care în fapt nu au fost prestate conform documentelor prezentate şi anexate la facturile fiscale prezentate la decontare.

Cauzele şi împrejurările care au condus la apariţia acestei deficienţe au fost exercitarea necorespunzătoare a atribuţiilor de serviciu responsabilităţilor pe linia verificării serviciilor efectiv prestate şi prezentate spre decontare, precum şi a documentelor prin care se facturează aceste servicii de către prestator, necunoaşterea în totalitate a prevederilor legale cu referire la constituirea şi decontarea obligaţiilor către bugetul de stat, inexistenţa unei proceduri operaţionale cu privire la activitatea de ecarisaj, neimplementarea practică a procedurii operaţionale PO SBCVC privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor şi funcţionarea defectuoasă a formelor de control intern.

Actele normative încălcate: art. 14 alin. (2), (3) şi (4), art. 23 alin. (1), art. 51 alin.(3) şi art. 54, alin. (5) şi (6) din Legea nr. 273/2006 a finanţelor publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; pct. 1, 2 şi 3 din OMFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare; art. 6, alin. (2) din Legea nr. 82 din 24 decembrie 1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; art.240 alin. (3) şi art. 499 din OUG nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; art.254 alin.(l) din Legea nr.53/2003 privind Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare; art. 265, art.310 alin (10) şi art. 316 alin (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; art.5 şi art. 10 alin (3) din OG nr. 119/ 1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Valoarea certă a prejudiciului constatat prin prisma eşantionului selectat în baza documentelor puse la dispoziţie de entitate este de 82.820 lei (50.965 lei reprezintă plăţi nelegale pentru servicii de ecarisaj ca urmare a depăşirii preţurilor prevăzute în contract şi majorări aferente în valoare de 4.141 lei; 25.315 lei reprezintă plăţi nelegale pentru servicii de ecarisaj facturate dar neprestaîe şi majorări aferente în valoare de 2.399 lei).

Majorările au fost calculate în baza prevederilor art. 73A1 din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice modificată şi completată prin Legea nr.270 din data de 15 octombrie 2013, sumă ce urmează a fi recuperată ulterior” conform Curții de Conturi Vaslui.

Domnule primar, cum rămâne cu declarația că aveți om care verifică personal felul cum se capturează câinii? Dar cu gestionarea și verificarea cheltuirii banului public? Cum a fost posibil ca toți contabilii din Primăria Bârlad să nu sesizeze TVA-ul de 26% aflat pe factura emisă? Oare toți câinii din Bârlad umblă în coadă cu ..bani sau ”taie frunză la câini” funcționarii din subordinea dumneavoastră?

Cristina Radulescu

Asociația "Sprijină câinii", Câți bani a ”aruncat” Primăria Bârlad, Servicii de ecarisaj, câini maidanezi, câini comunitari bârlad Câți bani a ”aruncat” Primăria Bârlad în câinii imaginari?

- Reclama -

Comentarii știre

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

- Advertisement -
- Reclamă -
Scoala de soferi Barlad
Program CARP Barlad Paste 2023
- Reclamă -
Izolatii cu spuma barlad-vaslui
- Reclamă -
Taxi Barlad
- Reclamă -
Nunta de aur Barlad CARP Barlad Elena Doamna
Casa de ajutor reciproc barlad
Casa de ajutor reciproc barlad
Program-Carp_BArlad-Sarbatori-Iarna-2023
- Reclamă -
Raiser S.A. Barlad
- Anunturi de interse public -
- Anunturi de interse public -
Dezinsectie pe zona administrativa Barlad

Ultimele știri

Câteva cartiere din Bârlad nu vor avea apă mâine

Locuitorii din cartierele Deal și Cotu Negru plus câteva străzi din oraș nu vor avea apă marți, 27 februarie. “...

Alte știri de interes

- Advertisement -