Spitalul bârlădean angajează- 12 locuri de muncă vacante

0
Spitalul bârlădean angajează- 12 locuri de muncă vacante
- Reclamă -

Având în vedere legea nr. 203/16.09.2020, in conformitate cu HG nr. 286/2011 cu modificările şi completările ulterioare, Spitalul Municipal de Urgenţă „Elena Beldiman” Bârlad organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale pe perioadă nedeterminată:

Condiţiile generale de ocupare a posturilor sunt prevăzute la art. 3 din HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.

Spitalul bârlădean angajează- 12 locuri de muncă vacante

Dosarele de înscriere la concurs vor conţine în mod obligatoriu următoarele acte:

- Reclamă -
 1. copia actului de identitate;
 2. copia certificatului de nastere;
 3. copia certificatului de casatorie;
 4. formularul de înscriere;
 5. copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 6. certificat eliberat de O.A.M.G.M.A.M.R. (pentru asistenti medicali);
 7. adeverinţă pentru concurs eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R (pentru asistenti medicali);
 8. copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţă care să ateste vechimea in muncă;
 9. cazierul judiciar;
 10. certificat de integritate comportamentala;
 11. adeverinţă medicală de la un cabinet de Medicina muncii in care sa se specifice daca este apt pentru inscrierea la concursul pentru ocuparea postului de “ … “;
 12. CV;
 13. chitanţa obţinută în urma achitării taxei de înscriere la concurs astfel:

150 lei pentru asistent generalist;

100 lei pentru infirmiera, ingrijitoare, brancardier.

Copiile dupa actele prevazute mai sus se prezinta insotite de documentele originale pentru a fi certificate conform cu originalul.
Informaţii referitoare la organizarea şi desfăşurarea concursurilor, bibliografiile şi după caz, tematicile, calendarele de desfăşurare a concursurilor sunt afişate la sediul unităţii şi pe www.spital-barlad.ro

Relaţii suplimentare se obţin la telefon: 0235.416.440 int. 147.

- Reclamă -

LĂSAȚI UN COMENTARIU

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.